Arkiv for November 5th, 2009

musikkguiden groove.no – Ønsker mer uavhengig musikk.

Flere småselskap med åpent brev til NRK om lisensiering av musikk til podcaster.

LE MONDE diplomatique – globalt perspektiv på politikk og medier.

[30.10.09] Opphavsretten drepes sakte av medienes utvikling. Nå kaster også filmskapere seg på samplebølgen.

Germany Looks at Ways to Protect Online Journalism – NYTimes.com.

As Angela Merkel begins her second term as chancellor of Germany, her government is promoting a novel way to help embattled newspaper and magazine publishers manage the transition to a digital future.

The new governing coalition, led by Ms. Merkel’s Christian Democrats and including the Free Democratic Party, has pledged to create a new kind of copyright to protect online journalism. The goal is to level the playing field with Internet companies like Google, which German publishers accuse of exploiting their content to build lucrative businesses without sharing the rewards.

Abcbloggen.origo.no : Nyhetsagentenes fremtid

Thursday, 5th November, 2009

Abcbloggen.origo.no : Nyhetsagentenes fremtid.

Det dukker stadig opp nye mediekonsern som klager over at Google og andre søketjenester stjeler deres innhold. Hovedargumentet deres er alltid at disse bryter alt som har med opphavsrett å gjøre. Allikevel ønsker de å bli indeksert av dem og innholdet tilgjengeliggjøres, men da mot betaling.

Vi fikk nettopp en smaksprøve da New York Times avslørte at Tyskland vurderer å innføre et system med lisensbetaling for kommersielle medier som indekserer og lenker til andre nyhetsnettsteders innhold. Blir dette gjeldende praksis, frykter flere at det kan bety slutten på hele systemet for lenking og sitering, noe som har blitt en viktig del av hele mediebildet på nettet i dag. Det store paradokset her er at journalister selv i stor grad tar i bruk disse nyhetsaggregatorene når de leter etter stoff og bakgrunnsmateriale til sakene de skriver.

Hvordan hindre Google i å finne deg | Metronet.

Av Petter El Fakiri 28. oktober, 2009

Det dukker støtt og stadig opp folk som klager over at Google stjeler ditt og Google stjeler datt og at Google bryr seg døyten om opphavsrett. Personlig har jeg aldri helt forstått hva det store problemet er.

Dagbladet kan bli politianmeldt for bildetyveri – VG Nett om Media.

Advokaten til den drapssiktede 18-åringen i Skaun vurderer å politianmelde Dagbladet for å ha brukt et bilde avisen ikke hadde rettigheter til.

Alltid foran og like rådvill – Meninger – Madsen – Aftenposten.no.

Per Anders Madsen –  Redaktør i AftenpostenKommentar

En grundig vurdering lå bak Dagbladets identifisering av den drapssiktede i Skaun. Desto verre.

IKKE BARE PRINSIPPER ligger til grunn når mediene tar stilling til identifisering i kriminalsaker. Avveiningene handler like mye om når, hvordan og hvor ofte og kraftfullt identifisering skal skje.'