Kan Huitfeldt løse fildelingsfloken? – kultur – Dagbladet.no.

En av de største utfordringene for en framtidsrettet kulturpoltikk ligger i møtet mellom nettets delingskultur og kulturindustriens interesser, mellom hensynet til personvernet og behovet for en fungerende forvaltning av opphavsretten.

Comments are closed.'