Forbudt på Italienske skoler – Utenriks – NRK Nyheter.

Den Europeiske menneskerettsdomstolen begrunner kjennelsen med at et krusifiks i italienske klasserom bryter mot en hver forelders rett til å utdanne sine barn slik de selv ønsker, og ethvert barns rett til selv å kunne velge sin religion.

Comments are closed.'