EUs fildelere kan fratas nettilgang – digi.no : Juss & samfunn.

EU-parlamentet lot seg presse til å trekke sitt krav om rettslig kjennelse.

EU-parlamentets «tillegg 138» til den store «Telekom-pakken» av oppdaterte vilkår for Europas telekombransje, ble fredag trukket. Formuleringer som skulle garantere at en domstol må inn i prosessen dersom det er snakk om å sperre noen fra tilgang til Internett, ble erstattet av en tekst som gjør at medlemslandene står fritt til å innføre prosedyrer der nettilbyderne kan avgjøre saken alene.

Comments are closed.'