Den sterkestes opphavsrett | Under Dusken.

Kunstnere taper kampen om egen kunst, idet materielle interesser overskrider moralens grenser.

Comments are closed.'