Lukrativt musikkran – Meninger – Kronikker – Aftenposten.no.

Nettpirater og teleselskaper tjener millioner på ulovlig nedlasting av musikk. Nå må politikerne gå ut mot dette tyveriet.

Svekket musikkbransje. Musikkbransjen i Norge anslår et årlig tap på 220 millioner kroner på grunn av ulovlig fildeling. Dette er et svært konservativt anslag. I 2000 ble det omsatt innspilt musikk for én milliard i Norge. Åtte år senere var omsetningen redusert med 400 millioner. Samtidig hadde bruken av musikk økt med 25 prosent. Legges disse tallene til grunn for tapsberegningen, har ti år med ulovlig fildeling resultert i et tap på nærmere 650 millioner kroner årlig for musikkbransjen i Norge. Hvis vi derimot la antall ulovlige nedlastinger til grunn for beregningen og tar med spill og film, snakker vi om årlige tap for norske rettighetshavere på mange milliarder.

Comments are closed.'