Klassekampen : Kulturfolket ser rødt.

Rødt ser helst at kulturen blir gratis. Nå møter partiets fildelingsstandpunkt motstand blant kulturfolk i egne rekker.

I februar gikk partiet Rødt ut med uforbeholden støtte til det svenske fildelingsnettstedet Pirate Bay, som sto på tiltalebenken for å ha spredt ulovlig kopierte film- og musikkfiler.

Her hjemme var det ingen politiske partier som gikk like langt i å forsvare de svenske fildelerne som det Rødt gjorde.

Comments are closed.'