Filsteling utmagrar norsk kulturliv – Stavanger Aftenblad.

Eg meiner politikarane må påleggja eigarar av nettet til å betale for opphavs- rettleg beskytta materiale, skriv Ragnar Bjerkreim.

Comments are closed.'