Grande Røys bak debattbok om deling – regjeringen.no.

Pirat Bay-saken i Sverige har satt søkelys på én sentral problemstilling: Hvor går grensen mellom opphavsrett og deling på Internett? Men delingsmulighetene – og -utfordringene – på nettet er større enn fildeling. I dag gir fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys ut artikkelsamlingen Delte meninger. Om nettets sosiale side.

Comments are closed.'