Fildeling er bra for hele samfunnet – digi.no : Kommentarer.

To Harvard-forskere i opphavsrett tror fildeling kan gagne publikum, artister og bransjen.

Comments are closed.'