Det handlar om å dele.

Internettpioneren Vint Cerf sa for ei tid tilbake at Internettet sin sosiale påverknad og suksess kan forklarast gjennom Internettets arkitektur og design, der tre gylne reglar gjeld: Ingen eig nettet, alle brukar det og alle kan leggje til tenester. Eg synest det er godt sagt.

Heidi Grande Røys

Comments are closed.'