Det handlar om å dele – regjeringen.no.

Eg ynskjer debatt og ordskifte om IKT-utviklinga generelt, og dei ulike problemstillingane rundt bruk av sosiale media spesielt, skriv fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i Computerworld nr. 20/2009.

Comments are closed.'