Opprop mot piratmusikk – Sørlandet – NRK Nyheter.

Erik Honoré, som er kunstnerisk leder for Punkt-fesivalen i Kristiansand, er en av de musikerne som har tatt initiativ til oppropet om piratvirksomhet og opphavsrett.

Oppropet er til nå underskrevet av innpå 300 norske musikere, blant dem sørlandske musikere som Erik Faber, Anne Marie Almedal, Thom Hell, Kirsten Bråten Berg, Jan Bang, Heroes&Zeroes og Erik Honoré

Comments are closed.'