Regjeringen går inn for å oppheve straffebestemmelsene mot ærekrenkelser i forslaget til ny straffelov. – Vi må reagere med andre sanksjoner enn straff mot ærekrenkelser. Det betyr likevel ikke at det er fritt frem for ærekrenkelser, eller at den som krenkes blir rettsløs, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen, pressemelding 19.12.2008

Comments are closed.'