Når nøden er størst, er hjelpen lengst unna, og den som kunne ha hjulpet, er gjallende taus.

Aftenposten 27.02.2009 Per Egil Hegge

Comments are closed.'