Det blir stadig vanske-ligere å kritisere islam, sier mange av dem som er intervjuet til en ny rapport om ytrings- frihet for europeiske muslimer. Flere kjente nordmenn er blant de intervjuede.

Aftenposten 09.02.2009

Comments are closed.'