La oss gå rett på sak. Det viser seg nå at en av Norges 431 kommuner – Grimstad – har nektet innsyn i 55 saker i den korte perioden 2. til 14. januar i år ved å vise til hva de mener offentlighetsloven fra 1970 krever. Problemet er at denne loven ikke eksisterer. Den nye offentlighetsloven ble vedtatt allerede i mai 2006. Kommunen hadde altså usedvanlig god tid til å sette seg inn i denne nye loven før den trådte i kraft fra 1. januar 2009. Det har åpenbart ikke skjedd.

Dagbladet  05.03.2009

Arne Jensen
Ass. Generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Finn Sjue
Førstelektor i journalistikk, Høgskolen i Oslo

Comments are closed.'