Forsvardepartementet (FD) iverksatte fra 1. januar 2009 nye rutiner for varsling i FD. Dette omfatter varsling av alle kritikkverdig forhold.

Regjeringen, pressemelding 14.01.2009

Comments are closed.'