– De som tyr til vold, undergraver ytringsfriheten og fraskriver seg demokratisk ansvar, er deres felles opprop.

Bente Sandvig, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (f.h.), Olav Fykse Tveit, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Anne Sender, Det Mosaiske Trossamfund og Senaid Kobilica, Islamsk Råd Norge, utenfor Stortinget onsdag i forbindelse med at fire trossamfunn fordømmer de voldelige opptøyene i Oslo og all stigmatisering av jøder og muslimer i Norge som følge av krigen i Gaza.

Vårt land 15.01.2009

Comments are closed.'