«Muslimers største fiende er deres egne følelser.» Tariq Ramadan utdyper sitt ståsted i forhold til karikaturstrid, fatwaer og steining.

Morgenbladet  06.02.2009

Comments are closed.'