Med fare for at de oppmøtte setter kaffen i halsen og baguetten i vrangstrupen inviterer Kreativt Forum i morgen til frokost og foredrag med den kontroversielle Muhammed-tegneren og kunstneren Lars Vilks.

Kreativt forum  07.01.2009

Comments are closed.'