Retten til ytring er en menneskerett. Så enkelt har det ikke vært i norsk rettspraksis. Der har æresbegreper og injurier fulgt hverandre som brødre og søstre i jusen. Men nå kjemper justisminister Knut Storberget det siste slag på ærens mark. Statsråden vil fjerne de gamle injurieparagrafene i straffeloven og gi ytringsfriheten prioritet foran hensynet til folks oppfatning av egen ære.

Sunnmørsposten  24.12.2008 kronikk, Ivan Kristoffersen

Comments are closed.'