Regjeringens forslag om å oppheve blasfemiparagrafen for så å ta vern av religion og livssyn inn i rasismeparagrafen viser “mangel på prinsipiell forståelse” av ytringsfriheten, mener Francis Sejersted. Historikeren og lederen av Ytringsfrihetskommisjonen mener at lovendringsforslaget kan innebære en innskrenkning av ytringsfriheten i Norge.

Vox publica  23.01.2009

Comments are closed.'