Journalisten har så langt ikke lyktes i å få noen i ledelsen i tale i Dagbladet. Det har gjennom dagen vært i alt seks allmøter delt etter avdelingene. Derfor har også informasjonen som har kommet ut av Havnelageret, vært sparsommelig.

En annen årsak til begrenset informasjon er at administrerende direktør og konsernsjef Tore Stangebye i Berner Gruppen har gjort det klart at enhver lekkasje fra møtene er oppsigelsesgrunn.

Journalisten.no 04.02.2009

Comments are closed.'