Forsmedelig må det være for rettroende muslimer i vårt land: Mer enn de fleste har de bidradd til å styrke de verdslige krefter i Norge.

Aftenposten 26.02.2009 Ulf Andenæs

Comments are closed.'