* Reaksjonene på Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgs dom mot Norge i saken om politisk tv-reklame er tankevekkende. Det har nærmest vært en kollektiv lemenmarsj til støtte for dommen i norske medier, anført av Dagbladets Martine Aurdal, som mener den er en «seier for ytringsfriheten og den sunne fornuften». Blant de få som ikke slutter seg til lemenmarsjen, er jusprofessor Hans Petter Graver, som i et debattinnlegg i Morgenbladet spør om det er riktig at en domstol i Strasbourg skal avgjøre om Norge skal være blant de fire landene i Vest-Europa som tillater slik reklame, eller om vi skal være blant de elleve som forbyr det. Graver mener Menneskerettighetsdomstolen her legger uholdbare begrensninger på de nasjonale politiske myndigheters handlefrihet.

Klassekampen 23.12.2008 Leder

Comments are closed.'