I store trekk håndterer kommunene postjournalene og lovverket på en god måte. Men det finnes dessverre eksempler på at kommuneansatte bruker lovhjemler som behagelig skjold i saker der de helst ikke vil ha innsyn. Et sånt eksempel fant vi i Lierne kommunes postjournal denne uka. Retur av en julegave førte til at administrasjonen stemplet brevet unntatt offentlighet, og kategoriserte innholdet som en personalsak. Kritikk av et politisk vedtak knyttet til en skolenedleggelse ble tydeligvis for sterk kost.

Namdalsavisa 11.02.2009

Comments are closed.'