Denne helgen er det 20 år siden Iran utstedte en fatwa over Salman Rushdie og hans forleggere. Fatwaen utløste en bølge av voldsomme demonstrasjoner og politiske drap i flere land.

TV2 13.02.2009

Comments are closed.'