Et klart flertall av norske redaktører mener at det i etterkant av striden rundt Muhammed-karikaturene har blitt vanskeligere å ytre seg kritisk til religion i Norge, viser en undersøkelse Vox Publica har fått utført i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Mandag Morgen.

Vox publica  18.01.2009

Comments are closed.'