I Norge er det forbudt ved lov å sende reklame for livssyn og politiske budskap i fjernsyn. Stortinget har i flere tilfeller debattert forbudet, men det har stått seg, tross skiftende politiske flertall. Men torsdag 11. desember konkluderte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med at forbudet krenket ytringsfriheten.

Vibeke Musæus,  Njål Høstmælingen Dagbladet 17.12.2008

Comments are closed.'