Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund og Lars Gule har lite til overs for regjeringens forslag om å innføre et “spesielt vern av religiøse følelser”.

Fritanke.no 16.01.2009

Comments are closed.'