Vi er lei av å bli styrt av fordommer presset på oss av Frp. Tiden er inne for at kultur- og kirkeminister Trond Giske tar tak i de store religions- og verdispørsmålene. Han bør raskt komme opp med en redegjørelse om religionens plass i vårt samfunn. En redegjørelse for den religiøse tilstand nasjonalt og internasjonalt, tror vi kan være en naturlig måte å gjøre det på. For da kan det kanskje skje rimelig raskt.

Adressa 02.03.2009 leder

Comments are closed.'