På nytt er Norge dømt i Strasbourg for å bryte menneskerettighetene. Menneskerettighetsdomstolen har avgjort at det norske forbudet mot politisk tv-reklame bryter ytringsfriheten. En «seier for ytringsfriheten og den sunne fornuften», sier Dagbladet i sin kommentar. «Også i Norge bør vi kunne innse at politisk tv-reklame ikke truer demokratiet mer enn annen reklame,» sier Aftenposten. Men er det en domstol i Strasbourg som skal avgjøre om vi er blant de fire landene i Vest-Europa som tillater slik reklame eller om vi er blant de 11 som forbyr det? Mer enn ytringsfriheten dreide saken seg om hvordan staten skal legge til rette for en «aaben og oplyst offentlig Samtale», som det heter i Grunnloven.

Morgenbladet, Hans Petter Graver, 19.12.2008

Comments are closed.'