På 20 år har Salman Rushdie gått fra å være et isolert unntak til å bli et representativt symbol for vår tid.

Morgenbladet  13.02.2009

Comments are closed.'