Debatten “Fritt fram på nett?” gikk av stabelen i Litteraturhuset i Oslo 2. februar, arrangert av Norsk PEN og Norsk Journalistlag. Ingeborg Volan var blant de mange i salen, og hun refererte debatten fortløpende ved hjelp av publiseringsverktøyet Cover it Live. Vox Publica gjengir her referatet i sin helhet (lenker er føyd til av redaksjonen). Kommentarer sendt inn fra nettbrukere som fulgte live-referatet er markert med kursiv.

Vox publica  05.02.2009

Comments are closed.'