Fylkesråden ser ikke helt hensikten med en slik støttegruppe. Dette kan kanskje være tilfelle med flere yngre mennesker. I denne forbindelse kan det kanskje være fornuftig å lese arbeidsmiljølovens paragraf to hvor det blant annet står: «Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig».

HA 19.11.2008

Comments are closed.'