Er den anti-vitenskapelig propaganda eller er den relevant kritikk av Darwins teorier? Mye har vært sagt om filmen «Expelled». Nå vil religionslærer Knut Sagafos vise filmen på Skien videregående skole.

TA 03.12.2008

Comments are closed.'