Religionslærer Knut Sagafos vil vise en evolusjonskritisk film i skolens lokaler. – Jeg driver med det helt motsatte av propaganda. Toleransen kommer best til uttrykk gjennom debatt.

TA 05.12.2008

Comments are closed.'