Hvis det ikke hefter klare feilslutninger eller misforståelser til domspremissene, tyder det på at det blir vanskelig for den norske stat å vinne fram med en eventuell anke. Det spørs om ikke kulturministeren heller bør skynde seg å lage rammer og regler for hvordan reklamesnutter med politisk innhold skal se ut i norske tv-kanaler. For Stortinget har full rett til å regulere den politiske reklamen. Det er slett ingen grunn til å frykte «amerikanske tilstander».

Namdalsavsia 12.12.2008

Comments are closed.'