Arkiv for May 14th, 2009

Politisk reklame bør ikke forbys

Thursday, 14th May, 2009

Hvis det ikke hefter klare feilslutninger eller misforståelser til domspremissene, tyder det på at det blir vanskelig for den norske stat å vinne fram med en eventuell anke. Det spørs om ikke kulturministeren heller bør skynde seg å lage rammer og regler for hvordan reklamesnutter med politisk innhold skal se ut i norske tv-kanaler. For Stortinget har full rett til å regulere den politiske reklamen. Det er slett ingen grunn til å frykte «amerikanske tilstander».

Namdalsavsia 12.12.2008

Ingen frykt for finske tilstander

Thursday, 14th May, 2009

Torsdag ettermiddag bredte det seg en frykt for amerikanske tilstander over Arbeiderpartiet og tilliggende småherligheter. Pussig nok var ingen redde for at vi skulle få finske tilstander, selv om det er mer sannsynlig.

Omdals medieblikk: Aftenbladet 13.12.2008

Reklameforbud utgått på dato

Thursday, 14th May, 2009

I befolkningen er det ikke noe sug etter politisk tv-reklame, hevder motstanderne. Det kan ikke utelukkes at de har et poeng der. Men dette var faktisk ikke tema i avgjørelsen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dommerne kom enstemmig frem til at reklameforbudet utgjør et brudd på ytringsfriheten og derfor må oppheves.

Fredrikstad Blad  14.12.2008 (Leder)

Mauseth vant sexscene-saken…

Thursday, 14th May, 2009

Skuespiller Gørild Mauseth og Norsk Skuespillerforbund vant over NRK i saken om visningen av sexscenen fra filmen «Brent av frost».

Kampanje 08.12.2008

Gørild Mauseth vant fram

Thursday, 14th May, 2009

Oslo Tingrett ga skuespilleren og Norsk Skuespillerforbund medhold i saken mellom Gørild Mauseth og NRK.

Rushprint 08.12.2008

Svenske myndigheter kan enkelt lese all e-post norske bedrifter og privatpersoner sender til utlandet. Årsaken er at mesteparten av telefontrafikken og datakommunikasjon mellom Norge og utlandet overføres på kommunikasjonsveier som fysisk går over svensk territorium.

Økonomiske Rapport 08.12.2008

Jødisk leder forsvarer Jespersen

Thursday, 14th May, 2009

Otto Jespersen beskriver underliggende fordommer om jøder når han sier «det var jo til og med dere som hang opp Jesus på korset». Det sier Anne Sender, forstander i Det Mosaiske Trossamfund.

Dagsavisen  06.12.2008

Rom for toleranse

Thursday, 14th May, 2009

Religionslærer Knut Sagafos vil vise en evolusjonskritisk film i skolens lokaler. – Jeg driver med det helt motsatte av propaganda. Toleransen kommer best til uttrykk gjennom debatt.

TA 05.12.2008

Skienslærer vil vise omstridt film

Thursday, 14th May, 2009

Er den anti-vitenskapelig propaganda eller er den relevant kritikk av Darwins teorier? Mye har vært sagt om filmen «Expelled». Nå vil religionslærer Knut Sagafos vise filmen på Skien videregående skole.

TA 03.12.2008

Raser mot Jespersens jøde-hets

Thursday, 14th May, 2009

- Otto Jespersen driver et sykt korstog mot jødene etter at han nok en gang vitset om jøder i “Torsdagsklubben” på TV2.

Det mener tidligere Auschwitz-fange og lege Imre Hercz, som vil melde Jespersen til Pressens Faglige Utvalg.

P4 05.12.2008'