TV Vest sendte i 2003 politisk reklame for Pensjonistpartiet. Det er strid med kringkastingsloven, og kanalen fikk en bot på 35 000 kroner fra Statens Medieforvaltning.

Saken ble bragt inn for rettsapparatet og helt til Høyesterett der de tapte. Redaktør for Aftenladet multimedia Per Fjeld sa etter dommen at saken er så prinsippiell at de ville bringe saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

NRK 11.12.2008

Comments are closed.'