Otto Jespersen beskriver underliggende fordommer om jøder når han sier «det var jo til og med dere som hang opp Jesus på korset». Det sier Anne Sender, forstander i Det Mosaiske Trossamfund.

Dagsavisen  06.12.2008

Comments are closed.'