Debatten om ytringsfrihet har vært for snever i Norge, mener utenriksminsteren.

Den norske ytringsfrihetsdebatten har fokusert for mye på retten til å komme med krenkende uttalelser, og for lite på hvem som kommer til orde, mener utenriksminster Jonas Gahr Støre, som i dag presenterte boken “Å gjøre en forskjell”.

NRK 10.11.2008

Comments are closed.'