— På lik linje med andre verktøy, vil cyberkrig få en betydningsfull rolle i konflikter. Datahackere kan være med å forsterke effekten av analoge angrep, sier Christophe Birkeland. Han er assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Vox publica  23.10.2008

Comments are closed.'