De aller fleste av verdens bøker er ikke lenger å få kjøpt, fordi forlagene ikke lenger trykker nye opplag. Ved hjelp av hva Google selv kaller en historisk avtale, blir disse bøkene nå tilgjengelige – i første omgang i USA. Trolig vil du også kunne kjøpe utgåtte norske bøker via Google i USA.

Aftenposten 29.10.2008

Comments are closed.'