Elektronisk borgerretts-organisasjon har gjort mest for å fremme fri programvare i 2008.

Digi.no 23.10.2008

Comments are closed.'