Bedragerisiktede Bjarte Baasland saksøker spillselskapene der han har brukt og tapt mesteparten av nærmere 70 millioner kroner.

Aftenposten 21.10.2008

Comments are closed.



'