Mest mulig direkte kobling mellom bruker og produsent av innhold skal sikre økonomien for innholdsleverandørene. Olemic Thommesen (H) vil frata distributørene noe av styringen over hva brukerne får se. I dag kjører Stortinget høring om forslaget til åpne TV-nett. Nå skal regjeringen få hjelp til å komme ut av stillstanden.

Dagens Medier 09.10.2008

Comments are closed.'