Personvernkommisjonen la i dag frem delrapporten medier og personvern. Rapporten vil sannsynligvis skape debatt, også i liberalistiske miljø.

Det er ikke enkelt å få personvern til å gå hånd i hanske med ytringsfrihet, spesielt ikke for oss som setter den private eiendomsretten svært høyt. For å konkretisere dette kan leserne besøke kategorien ytringsfrihet. I kategorien ligger det sannsynligvis flere artikler eller kommentarer til ulike utspill som personvernkommisjonen misliker. Ingen har monopol på sannheten, og dermed er det vanskelig eller umulig å fremme gode forslag som skal styrke personvernet i forhold til mediene.

LIberaleren 09.10.2008

Comments are closed.'