Diskusjonen omkring Norsk Litteraturfestivals invitasjon av nazihistorikeren David Irving er nok et eksempel på hvordan begrepet «ytringsfrihet» effektivt stanser tilløp til interessante debatter. I det øyeblikk en sak ikke handler om enkeltaktørers plumphet i konkrete tilfeller, men om ytringsfriheten som abstrakt ideal, tvinges debatten inn i de grove og udifferensierte posisjonene «for» eller «imot».

Morgenbladet 10.10.2008 Leder

Comments are closed.'